تحول برای سده نو


تحول برای سده نو


فروردین ۱۴۰۱ آغاز می‌شود. از زمان نوشتن این مطلب تا نوروز ۱۴۰۰، یک سال و نه ماه و تا شروع سده نو، دو سال و نه ماه فرصت باقی است. آن‌چه در زیر بیان می‌شود مرتبط است با موضوعاتی برای شروع یک قرن جدید که بر اساس تقویم هجری شمسی از آن به عنوان “نو سده” یا “سده ۱۵” یاد می‌کنیم. ایده‌ها و افکاری که در زیر بیان می‌شود برای سه بازه زمانی
۱- از حالا تا نوروز ۱۴۰۰
۲- از نوروز ۱۴۰۰ تا شروع سده نو (نوروز۱۴۰۱)
۳- برای سده ۱۵ قابل برنامه‌ریزی است.
درواقع حد فاصل میان نوروز ۱۴۰۰ تا نوروز ۱۴۰۱ برای برگزاری مراسم و فرصت برای “تحول” در نظر گرفته می‌شود